Din partner inom företagsprofilering

Miljö-och Kvalitetspolicy

miljo

Arena Reklam AB – din långsiktiga helhetsleverantör inom profil- och reklambranschen. Vi hjälper dig att hitta ett koncept som passar just ditt företag gällande profilkläder, arbetskläder, presentreklam, skylt, dekor och layout. Du som kund slipper beställa från olika leverantörer och kan på så sätt få både tid och pengar över.
Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionsriktiga detaljer. Inom organisationen arbetar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet.

Våra ledstjärnor är:

‒ att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt viktigaste konkurrensmedel

‒ att göra rätt från början och leverera i rätt tid

‒ att vi skall vara en given partner för våra kunder genom att uppfylla eller helst överträffa deras krav och förväntningar

‒ att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss

‒ att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bl a genom att arbeta med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga förorening.

‒ att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde

‒ att vi utöver lagar och föreskrifter även följer andra krav som kan ställas på oss

‒ att löpande analysera, utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer samt företagets miljöpåverkan.

‒ att i den mån det är möjligt välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

‒ att så långt det är möjligt undvika skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.

‒ vår grundsyn är att alla skall trivas och utvecklas på arbetet. Vi accepterar ingen diskriminering vare sig det gäller kön, sexuell läggning, handikapp eller etnisk bakgrund.

‒ vårt arbetsmiljöarbete skall vara ett av de instrument vi använder för att nå bättre trivsel, ökad produktivitet och även uppnå den kvalitet som våra kunder kräver.

‒ vi skall arbeta för en rak och öppen diskussionsform mellan arbetsledning och medarbetare. Ett samarbete kring arbetsmiljöfrågor är för oss en självklarhet.

‒ alla som är verksamma inom företaget har ansvar för att vårt arbetsmiljöarbete fungerar.

‒ miljön är viktig för oss alla, att bevara och värna om, och vi ska självklart dra vårt strå till stacken. Genom påverkan av våra leverantörer skall vi kontinuerligt öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment.

‒ sortering av kartong, wellpapp, plast och kontorspapper sker kontinuerligt i olika containrar, vi sorterar även plast och glas och lämnar in för återvinning. Intern produkt och miljöutbildning sker regelbundet för att öka medarbetarnas kunskaper och miljömedvetenhet.

‒ vi planerar leveranser för att undvika onödig körning. De transportföretag som vi använder måste visa en miljöpolicy som överensstämmer med våra krav.

‒ vi importerar inga varor själva utan handlar av svenska grossister och är beroende av deras besked om miljöpåverkan vid tillverkning.

Jenny Thermell, VD

Fastställd 2012-02-07